Voor persoonlijke slagkracht

Coaching is een persoonlijke en doeltreffende manier om het beste te halen uit mensen en voor positieve verandering te zorgen. Centraal in de coaching van Saleskwadraat staan vertrouwen, respect en inlevingsvermogen. Pas als die drie op orde zijn, heeft een coachingstraject kans van slagen.

 

Met onze specifieke coachingsmethodieken, praktijkervaring en theoretische knowhow zijn wij een waardevolle partner. Geen enkel coachingstraject is bij ons hetzelfde: wij leveren altijd maatwerk. Of dat nu voor een team, individu of in het veld (field coaching) is.

 

“Digitalisering, target, teams en culturen: iedere organisatie heeft te maken met veranderingen. Er is voldoende ervaring in  huis is en de nodige trainingen zijn gevolgd, maar toch loopt het vast.

 

Een coachingstraject van Saleskwadraat is een bijzonder effectief instrument voor verbetering. De intrinsieke motivatie staat daarin altijd centraal. Alleen dat verbetert de commerciële slagkracht van je medewerker en dus ook die van de organisatie. Het commercieel resultaat volgt dan als vanzelf.”

Saleskwadraat is onbetwist de partner voor coaching, als je in een zakelijke omgeving werkt. Coaching is absoluut inhoudelijk maatwerk.

 

SALES COACHING
Een van de oudste beroepen ter wereld staat onder druk. In de sales draait het al lang niet meer om het product, maar om maximaal toegevoegde waarde. Het draait erom de klant steeds opnieuw te verrassen en daarbij de hoogste meerwaarde te realiseren. Om waarde toe te voegen is het van belang dat er inzicht en grip is op alle verschillende informatiestromen die zich aandienen.

 

“Via ons coachingstraject coachen we servicetechnici, vertegenwoordigers, accountmanagers, key-accountmanagers en managers. Persoonlijke vaardigheden, attitude en veranderingen in de markt komen geregeld aan bod. Welke kwaliteiten heeft jouw medewerker om juist datgene te doen dat de klant niet vraagt? Hoe kan je medewerker, vanuit een intrinsieke motivatie, waarde toevoegen voor de klant?”

Hoe ziet de fasering en het coachingstraject eruit?

Coaching

De term coach komt uit het Frans (coche). Coche in het Frans en later rond 1500 het Engelse woord, om mensen letterlijk op een andere bestemming te brengen.

Coaching is als een boek lezen over jezelf. Gericht om concrete doelen helpen te realiseren met nieuwe inzichten.

 

De markt is complex en dit vraagt om nieuwe inzichten

Het is volstrekt logisch om je te voeden met nieuwe inzichten, zeker als je in een commercieel bedrijf opereert, maar elders geldt dit natuurlijk ook. Zeker nu er zoveel veranderingen elkaar snel opvolgen. In een professionele omgeving kan je op een plateau terechtkomen of blind spots ontwikkelen.

Coaching kan hier een antwoord op zijn nu de complexiteit toeneemt. Coaching is een goede manier om je opnieuw te ontwikkelen, te groeien en creatief te zijn in een sterk veranderende omgeving.

 

We hebben een voorkeur voor individuele coaching,

met maximale aandacht voor jou

Het is heel belangrijk in individuele trajecten om een ‘klik’ met elkaar te hebben. Naast de kennismaking, straten we altijd met een intakegesprek, dit zorgt voor de ‘klik’ en kunnen we werken aan maximale persoonlijke ontwikkeling.

 

Interesse? Neem contact met ons op

Saleskwadraat