Vreemde ogen dwingen

Werk aan een sterke toekomst voor jouw organisatie.

 

Bij elke crisis of stevige verandering word je wakker geschud. Het heeft op iedere organisatie op één of andere manier impact. Sommige organisaties ervaren een ongekende groei, waar andere strijden om te kunnen blijven bestaan.

 

Bedrijfsmodellen worden uitgedaagd en teams werken vanuit verschillende locaties of kiezen voor een nieuwe vorm van werken.

 

Haal je niet meer de gewenste resultaten of staat je business onder druk? Loop je vast op het creëren van nieuwe kansen? Saleskwadraat zorgt voor nieuwe energie en inzichten.

 

 

 • Welke activiteiten stuur je vandaag en morgen
 • Commercieel overzicht creëren
 • Ontwikkel commerciele slagkracht
 • Adaptieniveau
 • Voeg de juiste waarde toe
 • Omgaan met plannen, data- en bronanalyses
 • Social selling en veranderingen van de digitale omgeving
 • Teamsamenstelling en durven aanpassen

 

 

Heb je hulp nodig als individu of bij een nieuwe start voor jouw organisatie en team? Saleskwadraat levert energie en resultaat.

 

Strategie en Tactiek

 

Strategie is vooral weten wat je niet doet. We leven in een continu veranderende omgeving, dit vraagt om het maken van heldere keuzes. Wil je toch bepaalde resultaten behalen, dan dien je te beschikken over de juiste informatie en middelen.

 

De wereld is altijd in beweging en toevoegingen van technologie maken verandering mogelijk. De vele verschillende informatiestromen maken de wereld juist minder voorspelbaar en dit daagt jou uit tot heldere keuzes maken. In de gehele organisatie strategisch te worden gedacht, iedereen is onderdeel van een winnende strategie.

 

Organisatiedoelstellingen dienen goed te worden uitgelegd met een breed draagvlak. De gehele organisatie levert een bijdrage aan dit proces.

 

Om een strategie te kunnen bepalen wordt eerst de context in beeld gebracht. Vragen worden beantwoord en mogelijkheden worden gedefinieerd.

 

Strategie en tactiek zijn met elkaar verbonden: weten wat je wel en niet doet. Weten hoe je de strategie gaat uitvoeren en waarmee.

 

Wij ondersteunen en begeleiden je bij het maken van keuzes over het toewijzen van middelen en welke kansen er op korte en lange termijn zijn na te streven.

 

Teamontwikkeling

 

Commerciële slagkracht vergroten, motiveren en ontwikkelen.

 

Een succesvol team werkt altijd aan verbetering. Een succesvol team staat open voor verandering en werkt continu aan team-happiness. Een succesvol team weet dat je met elkaar de uitdaging aan moet gaan.

 

Met ruim twintig jaar ervaring in het begeleiden, trainen, coachen en ontwikkelen van teams, helpen we teams en hun leiders om de juiste mensen te krijgen, de vereiste doelstellingen te halen en inzicht en overzicht van activiteiten te vergroten. Het motiveren om het dialoog aan te gaan met het team of een individu (in plaats van deze te omzeilen), onnodige activiteiten los te laten en unieke methodieken en eigenschappen in leren zetten om meer team-happiness te ontwikkelen.

 

Wil je weten hoe we van meerwaarde kunnen zijn voor de happiness-ontwikkeling van jouw team en organisatie?

 

Saleskwadraat staat het team bij door te helpen, te klankborden, reflecteren en de spiegel zo nu en dan voor te houden. Saleskwadraat faciliteert en helpt de daadwerkelijke issues boven tafel te krijgen. We leiden dit in goede banen door de ‘mediator rol’ te nemen.

 

Indien nodig kan Saleskwadraat gebruik maken van praktische tools en methodieken om problemen te analyseren en het team naar meer happiness en commerciële slagkracht te leiden. Saleskwadraat weet ook als geen ander wanneer het tijd is om een stap terug te doen en het team zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen voor eigen ontwikkeling, groei en prestaties.

Commercieel klankbord

 

In de wereld van steeds veranderende technologieën en mogelijkheden is het volstrekt logisch dat je op zoek bent naar antwoorden of inspiratie. Als directeur, commercieel manager, sales- of accountmanager, teamleider of servicemanager heb je wel eens behoefte aan creatieve ideeën. Behoefte aan een klankbord, een persoon die met onafhankelijke blik en met oprechte aandacht naar je luistert.

 

Klankboardsessies zijn een waardevol groeimiddel voor professionals, daarom bieden wij uitgebreide kennis aan om te inspireren en adviseren over nieuwe uitdagingen, zaken waar je op vast dreigt te lopen, inzichten in strategie, tactiek, creativiteit, te maken keuzes of de motivatie die daarbij nodig is.

 

We komen vaak tegen dat professionals op een “plateau” zitten. Je hebt al een aardige weg afgelegd naar boven, maar wat nu? Oftewel: je zit nu in je eentje op een vlak stuk en de weg naar boven lijkt geblokkeerd, waardoor je zelf niet zomaar verder komt. Saleskwadraat wijst je opnieuw de weg en geeft je de juiste inzichten.

 

Zelfreflectie, interviewtechnieken, integriteit en doen en durven staan centraal in deze sessies. We hebben inmiddels vele honderden succesvolle gesprekken gevoerd. Maak gebruik van de door ons opgeslagen kennis en ervaring.

 

 • Haal ik het meeste rendement uit mijn team?
 • Geef ik inspirerende (sales) meetings?
 • Hoe motiveer ik mijn team?
 • Hoe maak ik een commerciële veranderslag met mijn mensen?
 • Authentiek leiderschap vind ik toch lastig
 • Graag zou ik meer en/of andere activiteiten sturen
 • Ik wil een functie met meer verantwoordelijkheid.
 • Heb of volg ik de juiste stijl? Welke stijlen zijn er überhaupt voor mijn functie?
 • Wat wil ik met mijn team, komt er nog niet uit.
 • Door corporate beslissingen verlies ik motivatie, hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
 • Ik wil mijn team nieuwe activiteiten laten doen, hoe pak ik dit aan en hoe creëer ik de juiste draagvalk
 • We schetsen samen diverse ‘routes’en mogelijkheden

 

We starten met een uitgebreid intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek wordt digitaal een document toegestuurd met diverse vragen, dit zal bijdragen aan de gespreksstructuur bij de intake.

 

De sessies worden over het algemeen 1 op 1 gegeven, maar HR, managers en directeuren voegen zich in overleg geregeld bij deze sessies of bij een deel van een sessie. Hier geldt altijd: cliënt bepaalt, wij adviseren en onderbouwen hier natuurlijk wel.

 

Uit ervaring blijkt dat het betrekken van teamleden een positief en verrassend resultaat kan opleveren.

 

Uitermate geschikt voor directieleden, dga’s, managers, commerciële professionals.

 

Wij staan bekend als ideeëngenerator. De sessies leveren concrete nieuwe inzichten en ideeën op.

New Business

 

New business zorgt voor dynamiek in de organisatie. Nagenoeg elke organisatie heeft een vorm van new business. New business is een complex geheel en vraagt om een zeer goede voorbereiding. Mensen die regelmatig met new business bezig zijn, weten hoeveel energie dit kost en herkennen de complexiteit.

 

In je functie ben je vaak belast met verschillende activiteiten. Hierdoor wordt het een uitdaging om je echt goed te verdiepen en heb je nooit allee kennis in huis, of alle creatieve ideeën voor handen. Daarom bieden wij uitgebreide new business se3ssies aan waar strategie, tactiek, segmenteren, commercieel presenteren en waardeproposities aan bod komen. In deze sessies leveren we maatwerk, waarbij we samen op zoek gaan naar de juiste processen en methodieken om goed beslagen ten ijs te komen.

 

De bedrijven en kandidaten die gebruik maken van deze dienst zijn bereid om aan zelfreflectie te doen en durven zich af te vragen:

 

 • Hoe krijg ik grip op de markt?
 • Creeer ik de juiste focus?
 • Heb ik kennis van broninformatie en hoe zet ik deze in?
 • Sluit de strategie van het bedrijf aan op mijn activiteiten?
 • Hoe doe ik een juiste segmentatie?
 • Hoe bouw je een stabiel (digitaal) netwerk op?
 • Weet ik voldoende van digitale tools in relatie tot commercie?
 • Heb ik kennis van social selling?

 

Hoe gaat een sessie in z’n werk?

 

We starten met een intakegesprek waarin de functie, uitdaging, doelen, behoeftes en bedrijfsactiviteiten worden besproken. We bespreken wie de klanten en betrokkenen zijn en wat de uitdaging van het bedrijf is. We delen kennis, stellen veel vragen en delen ervaringen en creatieve ideeën.

 

De sessie kan strikt met directie/managers zijn, maar uit ervaring blijkt dat het betrekken van salesteamleden tot een positief verrassend resultaat kan leiden.

 

Indien gewenst kan de strategie, of een gedeelte hiervan door Saleskwadraat worden uitgevoerd. We gebruiken bijvoorbeeld O.G.S.M. methodieken.

 

 

Interesse? Neem contact met ons op

Commerciële innovatie

 

Doordat de wereld continu aan verandering onderhevig is moet ook jouw organisatie zich voortdurend aanpassen. De organisatie dient zich opnieuw uit te vinden en open te staan voor nieuwe technologieën. Producten en diensten worden aangepast of opnieuw uitgevonden.

 

Werk je in een commerciële of zakelijke omgeving, dan zul je zelf ook moeten innoveren. Je zal open moeten staan voor nieuwe methodieken, technologieën, tools en informatiestromen.

 

Het is volkomen begrijpelijk dat je op zoek bent naar de juiste informatie om dit op een juiste manier tot je te nemen. Alles draait om het ontwikkelen en toepassen van jouw innovatiekracht.

 

Met verschillende sessies en een mix van training en coachingstechnieken leren we je alles over commercieel innoveren. Wij zetten je innovatiekracht aan en je krijgt vele modellen en inzichten in commercieel innoveren.

 

We straten met een intakegesprek en analyse.

We beschikken over een innovatietafel. Op deze tafel gebruiken wij voorbeelden, modellen en inzichten die het programma en succes ondersteunen.

 

 • Zie je de noodzaak tot veranderen
 • We geven je heldere voorbeelden wat de commerciële innovatie jou gaat opleveren
 • Gericht op toepassen
 • Samen ontwikkelen we jouw innovatie strategie
 • Leer scenario’s schetsen
 • We geven je duidelijk handvatten voor een C.M.I.P. (commercieel  master innovatie plan
 • Wegsnijden van onnodige ballast
 • Opnieuw organiseren
 • Overzicht en focus op activiteit en innovatief denken

 

Saleskwadraat